Sociale zekerheid

Nederland is een land waar sociale zekerheid erg belangrijk is en iedere inwoner recht heeft op een inkomen, zodat in het levensonderhoud kan worden voorzien.

De WWB uitkering is de bijstandsuitkering volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB), en is een vangnet die bedoeld is om de sociale zekerheid in Nederland te waarborgen. Indien u niet kunt voorzien in uw eigen levensonderhoud, kunt u de WWB uitkering krijgen. Niet in uw eigen levensonderhoud kunnen voorzien wil zeggen, dat u geen geld heeft voor eten, drinken, kleding, woonlasten en ziektekosten.

Tevens is het voor de aanvraag van een WWB uitkering van belang, dat u geen recht heeft op andere regelingen of uitkeringen. Vraagt u een WWB uitkering aan, dan wordt er tevens gekeken naar het inkomen van de personen waar u mee samenwoont.

Welke verplichtingen heb ik

Om recht te hebben op een WWB uitkering en deze uitkering te behouden, heeft u de volgende verplichtingen waar u zich aan moet houden:

  • Legitimatieplicht: u moet, indien de gemeente dat aan u vraagt, zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatie bewijs.
  • Inlichtingenplicht: u hebt de verplichting om alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie omtrent inkomsten en uitgaven aan de gemeente door te geven. Dit geld ook voor het volgen van een studie, vakantie of vrijwilligerswerk.
  • Arbeidsplicht: u moet er alles aan doen om weer zo snel als mogelijk is betaald werk te vinden. De gemeente kan en zal u daarbij helpen en u bent verplicht hieraan mee te werken.

Slechts bij hoge uitzondering kunt u hier vrijstelling van krijgen.

  • De plicht om mee te werken: u moet meewerken aan de voorzieningen en werkgelegenheden die de gemeente u aanbied. Tevens moet u aan onderzoeken van de gemeente meewerken.

Mag ik vermogen hebben

Aan uw inkomsten en vermogen worden strenge eisen gesteld. Uw vermogen mag bijvoorbeeld nooit hoger zijn dan toegestaan is door de bijstandswet. Is dit echter wel het geval, dan zult u eerst van uw vermogen moeten gaan leven, voordat u recht heeft op een bijstandsuitkering. Indien u inkomsten heeft, die lager zijn dan de uitkering waar u recht op heeft, wordt dit aangevuld tot aan de hoogte van de bijstandsuitkering. U heeft echter pas recht op een volledige WWB uitkering, indien u totaal geen verdere inkomsten heeft.

Hoe lang duurt de aanvraag

Heeft u geen inkomsten of vermogen meer en moet u een bijstandsuitkering aanvragen, dan kan het een behoorlijke tijd duren voordat u deze uitkering voor de eerste keer ontvangt. Afhankelijk van de drukte en de wachttijden bij het UWV, kan de periode tussen de aanvraag en de uitkering wel oplopen tot 8 a 9 weken. Omdat dit een behoorlijke tijd is om te kunnen overbruggen, heeft u de mogelijkheid een voorschot aan te vragen. Dit voorschot bedraagt dan de hoogte van 90% van de uitkering en wordt iedere vier weken uitgekeerd totdat u uw bijstandsuitkering ontvangt.

Hoogte WWB uitkering

Hoe hoog de WWB uitkering van u zal zijn, is afhankelijk van uw leef en woon situatie. Zo is de hoogte van een WWB uitkering voor gehuwden en samenwonenden EUR 1299,04 per maand. Voor alleenstaanden geldt de helft van dit bedrag en voor alleenstaande ouders 70% van het minimumloon, dat neerkomt op EUR 909,33 per maand. Verder worden alle extra inkomsten waaronder ook alimentatie valt, in mindering gebracht op de WWB uitkering.