Wanneer recht op alimentatie?

Alimentatie wil zeggen dat er door middel van een financiële regeling, zorg wordt gedragen voor de andere gezinsleden. Het recht op alimentatie bestaat, indien er een echtscheiding is. U bent namelijk volgens de wet in Nederland verplicht om voor uw kinderen te zorgen tot ze de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben.

Daarnaast bent u tevens verplicht om voor uw ex partner te zorgen, net zoals uw ex partner verplicht is om voor u te zorgen. Alimentatie kan dus een zeer kostbare aangelegenheid zijn. Om deze alimentatie regeling toch in goede banen te kunnen lijden, zodat de bedragen die betaald moeten worden reëel blijven, stelt de rechter een bedrag per maand vast.

De betaling voor het kind wordt kinderalimentatie genoemd en de betaling voor de ex partner wordt partneralimentatie genoemd. Deze alimentatie betalingen moet u onderling regelen met uw ex partner. Houdt u zich hier niet aan, dan zal de rechtbank u sancties opleggen.

Hoeveel kinderalimentatie

Bij de berekening van kinderalimentatie, gaat men er vanuit dat het kind alle dingen moet kunnen blijven doen, die het ook al gewend was tijdens het huwelijk. Dat wil zeggen dezelfde luxe en dagelijkse behoeften, het kind mag er dus beslist niet de dupe van worden en op achteruit gaan. Nu is het erg moeilijk om te gaan bepalen wat de werkelijke kosten voor het kind tijdens het huwelijk waren. Daarom heeft het gerecht in Nederland ervoor zorg gedragen, dat de zogenaamde Trema normen werden ingevoerd. Deze normen zijn richtlijnen waarbij men van het netto inkomen uitgaat dat vroeger in het gezin verdiend werd, maar ook de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen spelen bij deze richtlijnen een rol. De berekening gaat veelal uit van een modaal inkomen. Hoe hoger het inkomen is, des te hoger de alimentatie. De alimentatie mag echter nooit hoger worden dan de maximale draagkracht. Voor de juiste berekening is het verstandig om het juridisch loket te raadplegen.

Hoe hoog is partneralimentatie

Bij partner alimentatie wordt er gekeken naar de partner die het meeste verdiend. Hier wordt rekening gehouden met de behoefte van de partner die recht heeft op alimentatie en de partner die alimentatieplichtig is. Veelal laat men zich leiden door de normen van het gerecht, maar hierop is ook veel kritiek. Bij de behoefte van diegene die recht heeft op alimentatie, wordt gekeken naar de leefsituatie tijdens het huwelijk. Voor de werkelijke behoefte wordt er een herberekening gemaakt, waarbij goed wordt gekeken naar de nieuwe situatie. Ook wordt er naar gekeken of die partner die om alimentatie vraagt, werkelijk niet in staat is om gedeeltelijk of geheel in haar/zijn eigen levensonderhoud te voorzien.

Wanneer alimentatie wijzigen

Enkele redenen om de alimentatie te wijzigen kunnen zijn:

  • Er wordt eigen inkomen verworven door de alimentatiegerechtigde.
  • De alimentatiegerechtigde gaat trouwen of samenwonen.
  • Bij onvrijwillig verlies van inkomen van de alimentatieplichtige, kan de alimentatie worden verminderd.
  • De omgangsregeling opzettelijk niet in acht nemen, kan leiden tot vermindering of stopzetting.
  • Irritant en lasterlijk gedrag, kan een reden zijn voor stopzetting of verandering.

 

Waarom een alimentatie onderzoek

Een alimentatie onderzoek kunt u laten verrichten, indien u het idee heeft dat uw ex partner niet eerlijk is over zijn/haar situatie. Voor onderzoek naar alimentatie fraude zijn diverse bureaus op het internet te vinden. Redenen voor zo’n onderzoek kunnen zijn:

  • Inwoning van derden bij uw ex partner.
  • Nieuwe wekgever van ex partner.
  • Het vaststellen van een verblijfsadres.
  • Verdachte activiteiten van ex partner vaststellen.