Voordelen bijstandswet

De bijstandswet is er voor iedereen die op geen enkele manier inkomsten kan verkrijgen en die niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. Er wordt ook rekening gehouden met inkomsten van eventuele gezinsleden of inwonenden op hetzelfde adres. Mocht er bijvoorbeeld iemand op hetzelfde adres wonen als waar u staat ingeschreven, dan wordt er gekeken naar de gezamenlijke inkomsten.

Vanuit daar kan er bekeken worden of u recht heeft op een bijstandsuitkering. En zo ja, hoeveel.

Hoe bijstandsuitkering aanvragen?

Voor de bijstandswet geldt dat u een uitkering aan kunt vragen wanneer u niet uzelf in levensonderhoud kunt voorzien. Dat wil zeggen: geen geld voor basisbehoeften, zorgverzekering, huur et cetera. U kunt dit aanvragen door u in te laten schrijven bij het UWV Werkbedrijf in de regio waar u woont. Dit kunt u online doen via internet. Wanneer de aanvraag compleet is zult u een uitnodiging ontvangen voor een gesprek bij de gemeente. Via deze uitnodiging krijgt u een lijst waarin staat aangegeven welke documenten u mee moet nemen voor het gesprek.

Vakantie tijdens bijstand

In de bijstandswet geldt dat u van te voren aan moet geven wanneer u op vakantie wilt. Normaal gesproken geld er geen maximale duur voor vakantie in Nederland en buiten uw gemeente. Wanneer u op vakantie wilt naar het buitenland geld er echter wel een maximale termijn. Doorgaans mag u per kalenderjaar 4 weken op vakantie. Voor elke gemeente zijn er andere regels dus het is verstandig om het een en ander eerst na te vragen bij uw eigen gemeente zodat u niet voor nare verrassingen komt te staan. Mocht u namelijk te lang achtereenvolgend op vakantie in het buitenland verblijven, dan loopt u het risico dat u vanaf het moment dat u te lang weg bent uw bijstandsuitkering kwijtraakt.

Vermogen bijstandswet

Onder vermogen vallen uw bezittingen min de schulden die u nog heeft staan. Bijvoorbeeld:

  • spaargeld
  • afkoopwaarde van een levensverzekering
  • auto
  • boot
  • overwaarde in uw eigen woning

Meubelen, wasmachines et cetera worden hierbij niet meegerekend omdat deze iedereen nodig heeft.

Verplichtingen bijstandswet

Zoals in elke situatie zijn er ook verplichtingen wanneer u in de bijstand zit. Zo hoort u te allen tijde informatie te kunnen verschaffen over uw leefsituatie en vermogen. Mochten er veranderingen plaatsvinden, dan word er van u verwacht dat u dit onmiddellijk doorgeeft. Verzuimt u dit? Dan kan dit grote gevolgen hebben voor uw uitkering.

Verlaging van uw uitkering

Er kan dan worden gekozen voor een tijdelijke verlaging van uw uitkering. Ook moet u er alles aan doen om werk te vinden zodat u weer in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. Mocht dit na een tijdje toch niet zijn gelukt, dan kan het zijn dat u in een traject wordt geplaatst of dat u verplicht sollicitatietraining moet gaan volgen.?