Ziektewet Uitkering

Op een geven moment in je werkende bestaan bestaat de mogelijkheid dat je minder of meer ernstig ziek wordt. Dit kan gebeuren als je in dienst bent bij een werkgever danwel je bent niet meer in dienst. In beide gevallen heb je recht op een Ziektewet uitkering. Hoe gaat dit dan verder in zijn werk? En op hoeveel steun kun je rekenen als je ziek bent geworden? Wie is er verder verantwoordelijk voor jou re-integratie in het arbeidsproces? Belangrijke vragen waar je tijdens je ziekte liever niet teveel over wilt nadenken.

Ziektewet Uitkering en niet meer in dienst

Je werkgever kan een Ziektewet-uitkering aanvragen als je stopt met werken gedurende je ziekte, of als je ziek wordt binnen een maand nadat je uit dienst bent getreden. De werkgever betaalt uiteraard jou je loon totdat je uit dienst bent getreden, waarna het UWV tot uitkering overgaat. Zodra je als werknemer niet meer in dienst bent, is je werkgever ook niet verantwoordelijk voor de re-integratie. Het UWV zal dan deze taak tot zich nemen en jou als zieke persoon begeleiden in het traject. Uiteindelijk zal het doel zijn dat je volledig danwel deels herstelt en weer kunt gaan werken.

Ziektewet Uitkering en nog steeds in dienst

Ben je in dienst en je wordt ziek dan kan in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering worden aangevraagd. Je bent ziek geworden door een zwangerschap of bevalling, door orgaandonatie of je hebt een no-riskpolis danwel je bent een voormalig werkloze van 55 jaar of ouder. In deze gevallen heb je als in dienstzijnde werknemer recht op een Ziektewet-uitkering. Jouw werkgever is en blijft verantwoordelijk voor jou re-integratie. In andere gevallen dient de werkgever jou je loon of percentage daarvan door te betalen afhankelijk van hoe dit is afgesproken in het CAO van jou bedrijfstak.

Duur en hoogte van de Ziektewet Uitkering

Op basis van het dagloon wordt de hoogte van de Ziektewet Uitkering berekend. Het loon dat je verdiend hebt in het jaar voordat je ziek bent geworden, wordt gedeeld door 261 dagen om zo het dagloon te bepalen. Gedurende 2 jaar heb je dan recht op 70% van je dagloon. Uiteraard is het de bedoeling om je binnen die 2 jaar gezond te verklaren en te laten re-integreren in het arbeidsproces. Bij ziekte door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie keert de Ziektewet uitkering 100% van je dagloon uit. Bij een no-riskpolis of voormalig werkloze van 55 jaar of ouder wordt in het eerste jaar 70% tot 100% vergoed, waarna dit reduceert tot 70% in het tweede jaar. Ben je nog in dienstverband dan is het afhankelijk van je CAO hoeveel je van je laatst verdiende loon doorbetaald krijgt.

Uit dienst gaan tijdens ziekte

Je baas mag je niet zonder goede reden zomaar ontslaan. Ga je tijdens je ziekte bijvoorbeeld onder druk van je baas met wederzijds akkoord uit elkaar, heeft dit grote gevolgen voor je uitkering. Je hebt er dan namelijk geen recht meer op. Slechts dan als je uit dienst bent gegaan wegens medische beweegredenen, heb je recht op een Ziektewet-uitkering. Je gezondheid kan worden benadeeld als je aanblijft bij je baas. Mocht je baas dus tot een dergelijke actie overgaan laat je dus goed informeren door het UWV of je advocaat. Vele werkgevers hebben voor dergelijke omstandigheden met een zieke werknemer, een verzekering afgesloten om hun risico daartoe af te dekken en / of hebben binnen een CAO afgesproken hoeveel de werkgever jou gaat doorbetalen.