Wet Werk en Bijstand

Als je in de bijstand zit ontvang je in principe het minimum inkomen. Elk jaar en soms elk half jaar wordt de hoogte van de uitkering aangepast conform de ontwikkelingen van lonen en uitkeringen.

De bijstandsnorm is wettelijk geregeld binnen de Wet Werk en Bijstand en geeft een minimum aan inkomen om de maandelijkse kosten te kunnen betalen. Daarbij valt te denken aan eten, je onderdak, gas, water en licht, dus voor de essentiële dingen die ervoor zorgen dat je een waardig bestaan hebt en houdt.

Dit is wettelijk vast gelegd omdat de Nederlandse overheid van mening is dat elke individu geregistreerd bij een gemeente in zijn dagelijks onderhoud moet kunnen voorzien.

Vrijgelaten vermogen voor alleenstaanden

Het vrijgelaten vermogen betekent in principe het bedrag dat je als alleenstaande mag bezitten zonder dat dit effect heeft op de hoogte van de bijstandsuitkering. Het vermogen danwel bedrag dat je als alleenstaande mag hebben bedraagt in 2011 5.555 euro. Het kan echter zijn dat je een eigen woning hebt. Dan mag je nog eens extra 46.900 euro aan eigen vermogen bezitten. Let wel op dat je niet meer dan dit bedrag hebt, aangezien je anders eerst je eigen vermogen tot deze minimale norm moet opeten. Pas als je aan deze minimale norm voldoet heb je recht op de Bijstandsuitkering WWB.

Hoogte Bijstand uitkering

Alleenstaanden hebben recht op een Bijstandsuitkering van 656,93 euro per maand, ben je echter een alleenstaande ouder dan heb je recht op 919,70 euro per maand. Kun je als alleenstaande of alleenstaande ouder je algemene kosten niet delen met anderen dan kun je nog een toeslag ontvangen van 262,77 euro per maand extra bovenop de basis Bijstandsuitkering. Een speciale groep alleenstaanden betreft mensen die opgenomen zijn in een inrichting. Ook zij hebben recht op een Bijstandsuitkering. Deze bedraagt 289,26 euro per maand. Let wel de genoemde bedragen zijn inclusief het vakantie geld. Dit bouw je over het jaar op en wordt gewoonlijk uitbetaald in de maand mei. Bovendien worden de bedragen niet per maand uitgekeerd echter per 4 weken.

Bijstandsuitkering aanvragen

Om een bijstandsuitkering aan te vragen moet je naar het UWV werkbedrijf gaan. Meestal heb je al een traject achter de rug bij het UWV aangezien zij ook andere uitkeringsvormen regelen. Mogelijk kan het zijn dat je na je WW uitkering in de Bijstand bent gekomen of zult terecht komen. Het UWV zal je zonder meer blijven volgen en trachten je te stimuleren passend werk te vinden. Daartoe heeft het UWV werkbedrijf een uitgebreide vacature database voor je klaar staan. Mocht het je niet lukken nieuw werk te vinden, vrees dan niet. De bijstandsuitkering is het minimale wat de overheid jou moet geven. De uitkering zal dan ook doorgaan tot het moment is aangebroken dat je een baan hebt gevonden.

Doelstelling Bijstands uitkering

De reden dat de Bijstandsuitkering danwel de BBW uitkering in het leven is geroepen, is om een vangnet te creëren voor mensen die anders afglijden in het zwerversbestaan. Door het verschaffen van een minimaal inkomen kan men in het dagelijkse levensonderhoud voorzien. Hiermee verschaft het UWV toegang tot deze mensen als potentiële toekomstige arbeiders. Elke extra werkende Nederlander geeft de overheid namelijk minder kosten en extra belasting opbrengsten.?