Waarom de Wet Werk en Bijstand

De Wet Werk en Bijstand(WWB) is een wet die is aangenomen, zodat iedere inwoner van Nederland die 18 jaar is of ouder, recht kan hebben op een bijstandsuitkering. Deze wet wordt door de gemeenten uitgevoerd en de gemeenten zorgen tevens voor de uitbetalingen.

De WWB is ontstaan door de sociale denkwijze in Nederland, dat iedereen in zijn eigen levensonderhoud moet kunnen voorzien. Het doel van de WWB is zoveel mogelijk ondersteuning geven bij het terug keren op de arbeidsmarkt. Wordt hier echter door de persoon die de bijstandsuitkering ontvangt niet aan meegewerkt, dan verliest deze persoon het recht op een bijstandsuitkering.

U kunt deze WWB uitkering aanvragen, door naar het CWI(Centrum voor Werk en Inkomen) in uw gemeente te gaan. Hier krijgt u de juiste aanvraag formulieren en wordt u geholpen met de aanvraag. Het CWI stuurt dan de aanvraag door naar de gemeente.

Wanneer geen recht op een WWB uitkering

Voordat u in aanmerking wilt komen voor de WWB, moet u voldoen aan diverse eisen. Deze eisen zijn streng maar rechtvaardig, omdat de WWB een uitkering is, die de laatste mogelijkheid vormt voor een inkomen.

Hier volgt een lijstje van diegene die geen recht op de WWB hebben:

 • Mensen van wie de rechten op hun vrijheid is ontnomen en in de gevangenis zitten.
 • Indien het inkomen hoger is dan de norm van de WWB.
 • Mensen die in dienst zijn van defensie.
 • Personen die langer dan vier weken in het buitenland verblijven.
 • Personen die jonger zijn dan 18 jaar. Personen tussen de 18 en 27 jaar vallen sinds oktober 2009 niet meer onder de WWB maar de Wet Investering in Jongeren(WIJ).

Mag ik een vergoeding ontvangen

Indien u onder de WWB valt, heeft u zich te houden aan de regels van de WWB en dient u iedere vorm van vergoeding voor verrichte arbeid door te geven. Vrijwilligerswerk wordt veelal verricht door bijstandsgerechtigden. Wanneer hier een vergoeding voor wordt ontvangen, wordt er gekeken of dit vrijwilligerswerk noodzakelijk is om terug te kunnen keren op de arbeidsmarkt. Is dit niet het geval, dan wordt het bedrag in korting op de uitkering gebracht. Is dit echter wel het geval dan mag er EUR 150,- per maand extra bijverdiend worden, met een maximum van EUR 1500,- per jaar. Dit kan echter per gemeente verschillen.

Heb ik recht op toeslagen

U kunt recht hebben op een extra toeslag bovenop de bijstandsuitkering, indien u al voor lange tijd onder de WWB valt. Voor deze langdurigheidstoeslag moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw leeftijd is tussen de 21 en 65 jaar.
 • U bent niet instaat om werk te krijgen met een hoger inkomen.
 • Uw vermogen is niet hoger dan de norm van de WWB.
 • U heeft het afgelopen jaar niet eerder van deze toeslag gebruik gemaakt.

 

Wanneer aanspraak op WWB uitkering

U kunt aanspraak maken op de WWB, indien u op geen enkele andere uitkering meer recht heeft. Voor aanspraak op een WWB uitkering mag u bijvoorbeeld geen recht hebben op:

 • Loon voor welke vorm van arbeid.
 • Een uitkering van de ziektewet.
 • Een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.
 • Een uitkering via de WW(WerkloosheidsWet).
 • Inkomensvoorzieningen op welke wijze dan ook.