Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid

Bent u langdurig ziek of gehandicapt? Gezondheid is een groot goed. Toch is dit niet aan iedereen voorbehouden, bijvoorbeeld omdat u een handicap of ziekte heeft. Sommige mensen worden hiermee geboren, anderen krijgen de ziekte of beperking in de loop van hun leven.

Wanneer u hiermee moet kampen kan dit uw leven een stuk ingewikkelder maken. Gelukkig hebben we in Nederland een sociaal verzekeringsstelsel, waardoor u een beroep kunt doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Er zijn diverse soorten uitkeringen, die worden beheerd en toegekend door het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen, ook wel UWV genoemd.

Soorten WIA-uitkeringen

Er zijn twee soorten WIA uitkeringen:

  • IVA-uitkering: u ontvangt deze uitkering indien er verwacht wordt dat u nooit meer kunt werken;
  • WGA-uitkering: u ontvangt deze uitkering indien u veel minder kunt verdienen dan voor uw ziekte of handicap, maar indien u nog wel een deel van salaris kunt verdienen of als verwacht wordt dat u dit in de toekomst weer kunt.

Er zijn tevens drie soorten WGA-uitkeringen:

  • De loongerelateerde uitkering (LGU): deze is gerelateerd aan het salaris dat u voor u ziek werd verdiende;
  • De loonaanvullingsuitkering (LAU): als u minstens de helft van uw verdiencapaciteit zelf verdient, krijg u deze uitkering;
  • De vervolguitkering (VVU): als u minder dan de helft van uw verdiencapaciteit verdient, ontvangt u deze uitkering. Deze uitkering is op het minimumloon gebaseerd;

Zelfstandig ondernemer

Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, bent u tegenwoordig niet meer verplicht u te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. U kunt hier echter wel voor kiezen en dan zijn er diverse mogelijkheden:

  • Arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV);
  • Een verzekering via een branche- of beroepsorganisatie;
  • Zelf geld apart zetten;
  • Een ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij het UWV.

Er zijn dus vele soorten uitkeringen, die afhangen van diverse factoren. Bij onder andere het UWV kunt u meer informatie inwinnen over uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Wajong

Wanneer uw ziekte of handicap is aangeboren of is ontstaan voordat u kon deelnemen aan de arbeidsmarkt, en indien u daardoor slechts gedeeltelijk of helemaal niet kunt werken, komt u wellicht in aanmerking voor een Wajong-uitkering, die valt onder de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. De hoogte van uw uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Ziektewet

Wanneer u een tijdlang parttime of fulltime heeft kunnen werken, maar door een handicap of ziekte uw werkzaamheden niet meer of slechts gedeeltelijk kunt uitvoeren, komt u in eerste instantie in de ziektewet. Deze periode duurt twee jaar.

Uw werkgever probeert er samen met u alles aan te doen om u weer terug te laten keren naar uw werkplek, dit wordt ook wel de reïntegratie genoemd. Het kan zijn dat er aanpassingen worden gedaan in uw werkomgeving, zoals een aangepaste stoel of andere hulpmiddelen. Ook is het mogelijk dat de inhoud van uw werkzaamheden wordt aangepast naar uw mogelijkheden en beperkingen.

Indien de reïntegratie-inspanningen er na twee jaar niet voor hebben gezorgd dat u weer minstens 65% van uw oude inkomen kunt verdienen, komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering, die valt onder de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

WIA-uitkering aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering dient u gekeurd te worden door het UWV. Ruim voordat de twee jaar ziektewet verstreken zijn, dient u een aanvraag te doen voor een WIA-uitkering bij het UWV. U ontvangt dan een oproep voor een keuring. U krijgt een gesprek met een verzekeringsarts, die de mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt, en met een arbeidsdeskundige, die bekijkt welke mogelijkheden er met uw ziekte of beperking nog op de arbeidsmarkt voor u zijn. Op basis van de bevindingen van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige, in combinatie met uw vroegere salaris, wordt uw arbeidsongeschiktheidspercentage berekend. De hoogte van uw uitkering wordt op dit percentage gebaseerd. Ook wordt er bekeken hoeveel u zelf nog kunt verdienen; dit wordt ook wel de verdiencapaciteit genoemd.?