Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het UWV is ook wel Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen genoemd. Deze instantie behandelt alle uitkeringsaanvragen voor diverse wettelijke regelingen.

Het heeft als doelstelling mensen te helpen om verder in de maatschappij te komen door een helpende hand te geven ten tijde dat het minder gaat. Het UWV dient ertoe mensen te stimuleren, om beter te worden en om indien mogelijk mensen weer aan het arbeidsproces mee te laten doen.

Participatie is namelijk beter dan thuis zitten. Toch dienen de uitkeringen ervoor om voor de mensen te zorgen, ook als het minder gaat in bijvoorbeeld de gezondheid en werkeloosheid danwel het verzorgen van een vangnet als bijstand.

Uitkering aanvragen

Het werkelijk aanvragen van een uitkering geschiedt niet via het UWV zelf, echter je moet je melden bij het UWV werkbedrijf. Op het moment dat je ervan bewust bent dat je een uitkering moet aanvragen dien je je hier dan ook zo spoedig als mogelijk te melden. Daar wordt je gekoppeld aan een persoonlijke coach met wie je jou situatie bespreekt, behandeld en bekijkt met welk stappenplan tot een bevredigend eindresultaat kan worden gekomen. Uiteraard is dit afhankelijk van jou situatie en welke uitkering je specifiek wilt aanvragen. Het uiteindelijke doel van het aanvragen van een uitkering is dat je na verloop van tijd een nieuwe baan kunt vinden die past bij jouw omstandigheden.

Type uitkeringen

De volgende uitkeringen kunnen bij het UWV worden aangevraagd:

  • Werkeloosheidswet WW;
  • Wet Werk en Bijstand WWB;
  • Ziekte Wet uitkering ZW;
  • Wet Arbeids Ongeschiktheid uitkering voor mensen die ziek werden voor 2004 WAO;
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, uitkering voor mensen die ziek werden of zijn geworden in of na 2004 WIA.
  • Wet Arbeids Ongeschiktheid Jongeren voor mensen die ziek worden echter jonger dan 17 jaar zijn.
  • Wet Arbeids Ongeschiktheid Zelfstandigen voor mensen die zelfstandig werken en ziek worden.

Uitkering aangevraagd wat nu?

Afhankelijk van het type uitkering waarvoor je in aanmerking komt of wilt komen, dien je aan een aantal toetsingscriteria te voldoen. Om in aanmerking te komen voor de WWB uitkering mag je bijvoorbeeld geen inkomsten hebben en bij een werkeloosheidsuitkering dien je plichtmatig sollicitatie activiteiten per vier weken aan te leveren. Bij Arbeidsongeschiktheids uitkeringen zul je regelmatig de zwaarte van je ongeschiktheid moeten aantonen door dit te laten controleren. Nadat je aan je verplichtingen hebt voldaan, zul je uiteraard erop moeten letten dat je afspraken op tijd op de gewenste datum nakomt. Bij het niet nakomen van een afspraak met het UWV werkbedrijf wordt je op je uitkering gekort. Pas hier dus mee op!

UWV uitkering hebben

Al met al is het hebben van een uitkering een uitkomst. De overheid laat je niet in de steek. Juist in Nederland worden de minder geschikten en minder bedeelden geholpen om juist hen te sturen op weg naar een betere toekomst voor hen en ook Nederland. Het UWV helpt je graag op weg om iedereen een positieve toekomst te kunnen brengen. Ook dit geldt voor hen die nooit meer uit de uitkerings sfeer komen.?