Uitkering aanvragen Rotterdam

Wil jij weten of jij in aanmerking komt voor een uitkering in de gemeente Rotterdam?

Werkeloosheid

Ben jij werkeloos geraakt of wordt jij met ontslag bedreigd? Dan heb jij in veel gevallen recht op een uitkering. Maar welke uitkering precies? Er zijn immers vele uitkeringen, zoals:

  • Bijstandsuitkering
  • WW uitkering
  • Wajong uitkering
  • Wwb uitkering

UWV geeft antwoorden.