Hoe kan UWV mij helpen bij aanvragen van uitkering?

En welke uitkeringen lopen via het UWV?

De afkorting UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Deze instantie is een ZBO, dat wil zeggen dat het een Zelfstandig BestuursOrgaan is. Het UWV voert werknemersverzekeringen uit in opdracht van het ministerie van werkgelegenheid en sociale zaken.

Werknemersverzekeringen of uitkeringen die onder het UWV vallen zijn de WW, Wajong, WIA, WAZ, WAZO en de ziektewet. Om in aanmerking te komen voor deze uitkeringen zult u eerst de diverse aanvraagformulieren moeten invullen en het juiste traject moeten volgen. Op het moment dat u weet dat u in aanmerking gaat komen voor een van deze uitkeringen, moet u zich al melden bij het UWV.

Dit melden gaat via het CWI (Centrum Werk en Inkomen). Het UWV zal u de gehele periode van de uitkering begeleiden en adviseren wat u allemaal kunt doen om weer aan het werk te komen.

Hoe vraag ik een uitkering aan

De manier waarop u een uitkering aanvraagt, is net zo belangrijk als alle andere regels en verplichtingen waar u zich bij een uitkering van het UWV aan moet houden. Het traject van aanvragen gaat met uitkeringen die met ziekte en arbeidsongeschiktheid te maken hebben, redelijk eenvoudig en vanzelfsprekend. Dit komt doordat hier vaak al een langere aanloop periode aan vooraf gaat. Betreft het echter een aanvraag voor WW(werkloosheid), is het van groot belang dat u zich aan het tijdsbestek houdt dat hier geldt. Dit betekent dat de WW moet worden aangevraagd binnen een week nadat u werkeloos bent geworden. Het is echter verstandig om op het moment dat u weet wanneer u werkeloos wordt, zich in te schrijven bij het CWI. Des te eerder u zich namelijk inschrijft, des te sneller kan het CWI u helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Op deze manier ligt de aanvraag voor uw uitkering ook eerder bij het UWV. Het CWI kan u dus helpen bij UWV uitkering aanvragen.

Wat te doen bij ontslag

Ondanks de emoties, paniek en schrik die een ontslag kunnen veroorzaken, is het belangrijk om toch de controle te houden en geen fouten te maken. Om een WW uitkering niet in gevaar te brengen, moet u nooit akkoord gaan met het ontslag dat u is aangezegd. U moet in dit geval uw werkgever vertellen dat u het er niet mee eens bent en dit doet u ook schriftelijk. Vraag tevens om een schriftelijke bevestiging van uw ontslag en geef aan dat u ten aller tijde beschikbaar blijft voor het verrichten van werkzaamheden .

Wanneer betaalt het UWV uit

De wijze waarop het UWV uitbetaalt, is afhankelijk van de uitkering die u aanvraagt. Vooral bij ziektewet uitkeringen wil het nog wel eens gebeuren, dat de afspraak wordt gemaakt om eens per week te betalen. Andere uitkeringen van het UWV worden de 25e of de 15e van de maand uitbetaald. Dit is afhankelijk van de bedrijfstak waar u werkzaam in bent. U kunt hier op het moment van aanvraag bij het UWV al naar informeren.

Word ik gecontroleerd

Er wordt door het UWV op diverse manieren gecontroleerd. Deze controles gebeuren zowel in het binnen- als buitenland. Zo worden de gegevens die het UWV van u heeft gekregen, vergeleken met de gegevens die de gemeente en de belastingdienst van u hebben. Tevens kan er telefonisch gecontroleerd worden of dat de inspecteur van het UWV u op uw werk of thuis bezoekt. Deze controles kunnen verschillen per soort uitkering.?